Queen of damned

MаkeUp: Ksenia Linjova
Model: Ksenia Viksne